Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Construire casa P+M şi împrejmuire”, amplasat în Comuna Orţişoara, judeţul Timiş, titular Cernescu Anghel Vasile

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Construire casa P+M şi împrejmuire”, amplasat în Comuna Orţişoara, judeţul Timiş, titular Cernescu Anghel Vasile

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediuluianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de cătreAgenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, căproiectul „Construire casa P+M şi împrejmuire”,amplasat în Comuna Orţişoara, judeţul Timiş, titularCernescu Anghel Vasile, cu adresa în Com. Patulete, Judeţul Mehedinţi,nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

în zilele de luni - joi, între orele 800 - 1600 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şipe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acord de mediu.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-10-17 09:58:40
TiparesteTipareste