Anunţ public privind depunerea primei versiuni a Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei şi al ariilor naturale protejate conexe ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior şi 2.526 Rezervaţia Naturală Pădurea Pojoga

Anunţ public privind depunerea primei versiuni a Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei şi al ariilor naturale protejate conexe ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior şi 2.526 Rezervaţia Naturală Pădurea Pojoga

AGENŢIA NAŢIONALĂ  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

            Anunţ public privind depunerea  primei versiuni a Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mure?ului Inferior şi Dealurile Lipovei şi al ariilor naturale protejate conexe ROSCI0064 Defileul Mure?ului Inferior ?i 2.526 Rezerva?ia Naturală Pădurea Pojoga,

          Planul de management poate fi consultat la secţiunile Reglementări/Aviz de mediu.

       Observaţiile/comentariile publicului privind Planul de management se primesc la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, telefon/fax 021/207.11.36, e-mail: biodiversitate@anpm.ro.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-01-23 13:41:00
TiparesteTipareste